Mag-Aplay Ngayon

Mag-Rehistro |

Mag-Login

PANIMULANG PARANGAL

Isang maikling panimula sa pinakamahusay na gawad disenyo at kumpetisyon sa buong mundo.

Panimulang Gawad Disenyo


Vision, Mission, Action

GAWAD DISENYO

 

Ang A' Design and Competition ay ang pinakamalaking kumpetisyon ng disenyo sa buong mundo kung saan ito ay nagbibigay ng parangal sa pinakamahusay na mga disenyo, konsepto ng disenyo at mga produkto at serbisyo. Ang A’ Design and Competition ay organisado taun-taon at ang pakikilahok ay tinatanggap sa buong mundo. Ang parehong yugto ng konsepto ng mga produkto at mga natantong disenyo ay maaaring isinumite. Ang pangunahing layunin ng kumpetisyon ay ang paglikha ng publisidad, pagtulak sa PR at mga oportunidad sa advertisement para sa mga nagwagi ng parangal habang ang sinusuporta ang pandaigdigang kultura ng disenyo, paglikha ng mga insentibo para sa mga kalahok upang makabuo ng higit na mahusay na disenyo para sa isang mas magandang hinaharap.

 

MGA KATEGORYA NG PARANGAL

Isinaayos ang A' Design Award & Competition sa ilalim ng iba't ibang mga kategorya. Ang bawat kategorya ng kumpetisyon ng disenyo ay may tiyak na tagubilin, isang nakalaang hurado at natatanging pamantayan sa pagsusuri upang masigurong walang kinikilingan ang pagsuri sa pagsusumite sa kategorya. Ang mga kategorya ng Design Award ay maaaring ibuod sa 4 na mga heading: 1. Mga Kumpetisyon sa Industrial Design, 2. Mga Kumpetisyon sa Graphic Design, 3. Mga Gawad Arkitektura at Interior Design, 4. Mga Gawad sa Sining at Pang-Inhinyero. Ang eksklusibong listahan ng lahat ng mga kategorya ng kumpetisyon ng disenyo ay makukuha dito.

PAANO MAG- APLAY

Ang aplikasyon sa A' Design Award & Competition ay madali ngunit nangangailangan ito ng pagsunod sa ilang mga hakbang. Kailangan mong magrehistro at mag-login sa A' Design Award Webpage. Pagkatapos ng pag-login, mapupuntahan mo ang "Control Panel" kung saan maaari kang mag-upload at maghirang ng iyong mga disenyo at mga proyekto.

 

 

Sundin ang mga hakbang na ito:
1. Magparehistro.
2. Mag-Login.
3. I-Upload ang Iyong Disenyo.
4. Maghirang.

MGA BENEPISYO PARA SA MGA NAGWAGI

• Malawakang Kampanya ng PR • Paghahanda ng Press Release • Pamamahagi ng Press Release • Pag-ugnay sa Magazines • Pag-ugnay sa Blogs • Anunsyo sa Newsletter • Tropeong Parangal • Mga Setipikong Iginawad sa mga Nagwagi • Sertipiko sa Ekshibisyon • Mga Badges ng Nagwagi • Logo ng Kumpetisyon • Magandang Marka ng Design • Mga Sertipiko ng Kalahok • Nilalaman ng Syndikasyon : IDNN & DXGN • Istatistika ng Kompetisyon • Iskor Sheet • Paglathala ng Anuwaryo • Imbitasyon sa Gala Night • Ang Taunang Anuwaryo • Pisikal na Ekshibisyon ng Napiling mga Proyekto • Mga Tala ng Feedback ng Hurado • Mga Serbisyo ng Nagwagi • Opsyon na Ibenta ang mga Naiwaging Disenyo • Listahan ng Sales sa mga Nagwaging Produkto • Pagsasama sa mga Ranggo ng Designer • Pagsasama sa Ranggo ng Designer sa Mundo • Katunayan ng Dokumento ng Paglikha • Mga Manwal ng mga Nagwagi • Pagsasama sa Network ng Negosyo • Marketing at Pagkonsulta • Paanyaya sa mga Prime Club • Press Kit Platform. Alamin ang tungkol sa mga benepisyo ng nagwagi sa parangan.

 

 

MGA BABAYARIN SA NOMINASYON

Ang nominasyon sa A' Design and Competition ay may isang-beses na bayad para sa aplikasyon ng bawat entri. Ang mga Bayarin sa paghirang ay nagbabago depende sa petsa ng pagsumite; mas mababa ang halaga kapag maagang sasali at magkakahalaga ng mas mataas kapag huling sasali. Mahalaga na tandaan na hindi tulad ng iba pang mga parangal sa disenyo, ito ay walang karagdagang bayad kung magwawagi ka sa kumpetisyon. Alamin ang tungkol sa mga bayarin at pagbabayad.

Para sa mga Kumpanya at Propesyonal: Ang mga Kumpanya ay maaaring mag-order ng bultuhing-pakete ng nominasyon
para makapag-sumite mg maraming produkto na may diskwento sa presyo.


Para sa mga Amateur at mga Mag-aaral: May mga espesyal na programa para sa diskwento o libreng
entri, tulad ng Award Scholarship o ang Design Ambassador Program.

MATUTO NG HIGIT PA

Matuto ng higit pa tungkol sa A' Design Award and Competition:

 

Alamin ang

Tungkol sa
1. Hurado.
2. Mga Nagwagi.
3. Deadlines.
4. Entri.

5. Mga Tuntunin.
6. Pagiging Karapat-dapat.
7. Mga Kontrata.
8. Pagpaparehistro.
9. Parangal sa Kategorya.
10. Mga Lathalain.

11. Organizers.
12. Parangal na Tropeo.
13. Mga Kit ng Nagwagi.
14. Mga Press Kit.
15. Mga Tanong.

Mangyaring tandaan na ang A' Design Award & Competition, ang mga tuntunin ng kumpetisyon, mga kundisyon sa entri, mga komunikasyon sa mga parangal ng kalahok at karagdagang impormasyon tungkol sa mga kaganapan ay nakasulat sa Ingles lamang. Samakatuwid sa pag-aplay sa mga parangal, iminumungkahi namin na umupa ng isang tagasalin o taong nagsasalita ng Ingles na makakatulong sa iyo sa paghirang ng iyong mga gawa.

----Register----